SEARCHAREA

Justerad skatt för 2013 på Alkylatbensin

Skattesatsen för Alkylatbensin justeras från och med 2013-01-01 till 3,90 / liter. (Från 3,92 / liter 2012.)Tidigare nyheter