SEARCHAREA

Prisjustering

Fred Holmberg & Co AB har försökt att hålla en stabil prisbild på sin alkylatbensin och den nuvarande prislistan har varit stabil sedan 110701.
Men på grund av rådande priser på råvaror så kommer vi att inom kort vara tvungna att skicka ut nya prislister till er med höjda priser.
Vi beklagar detta men när det kommer till så stora svängningar på världsmarknaden är det utanför vår kontroll.
Vi passar på och önska alla våra kunder en riktigt glad påsk.Tidigare nyheter